โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายนายรอมลี สุหลง หมู่ที่ 11 บ้านตือลาฆอปาลัส ตำบลกะลุวอเหนือ

Posted by:

โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายนายรอมลี สุหลง หมู่ที่ 11 บ้านตือลาฆอปาลัส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย
เปิดอ่านไฟล์เพิ่มเติม
0

Add a Comment