โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายข้างโรงเรียนบ้านเขาตันหยง – บ้านเจ๊ะปอ ปูเต๊ะ หมู่ที่ 4

Posted by:

โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินคลุก สายข้างโรงเรียนบ้านเขาตันหยง – บ้านเจ๊ะปอ ปูเต๊ะ หมู่ที่ 4 บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย
เปิดอ่านไฟล์เพิ่มเติม
0