โครงการก่อสร้างยกระดับหินคลุก สายบ้านแบลี – แบมะ หมู่ที่ 12 บ้านบูกิตอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ

Posted by:

โครงการก่อสร้างยกระดับหินคลุก สายบ้านแบลี – แบมะ หมู่ที่ 12 บ้านบูกิตอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 236.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 944.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย
อ่านไฟล์เพิ่มเติม
0

Add a Comment