โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเสด็จ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง

Posted by:

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเสด็จ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย

 

อ่านไฟล์เพิ่ม
0

Add a Comment