โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 12 บ้านบูกิตอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ

Posted by:

โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 12 บ้านบูกิตอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปริมาณกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)

 

เปิดอ่านไฟล์
0

Add a Comment