โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

Posted by:

โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
1.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านบูกิจอ่าวมะนาว หมู่ที่ 12 ตำบลกะลุวอเหนือ ขนาด 15.00×30.00 เมตร พร้อมห้องน้ำ ขนาด 3.00×6.50 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
2. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ ขนาด 4.00×8.00 เมตร (รายละเอียดตามปริรมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)

 

เปิดอ่านไฟล์
0

Add a Comment