เชิญชวนผู้ปกครองส่งบุตรหลานเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน

Posted by:

เชิญชวนผู้ปกครองส่งบุตรหลานเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน

20170418093751dgc

 

ชิญชวนผู้ปกครองส่งบุตรหลานเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน ตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 60 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
…หลักฐาน
-สำเนาบัตรประชาชนเด็กและเยาวชน
-สำเนาทะเบียนบ้านเด็กและเยาวชน

0

Add a Comment