พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

Posted by:

ข้อมูลจาก http://www.siamsouth.com ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนไทย พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ชายทะเลบริเวณเชิงเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประวัติความเป็นมา พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์แห่งนี้ ได้สร้างขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๖ โดยใช้เวลาเพียง ๖ เดือน ก็สร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะมีที่ประทับทางภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อจะได้ทรงใกล้ชิด และเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์ในภาคใต้ จึงมีพระบรมราชโองการให้เลือกสถานที่ เพื่อความเหมาะสมที่เขาตันหยงแห่งนี้ เพราะเป็นพื้นที่สูง มีต้นไม้ป่าขนาดใหญ่ ดูงดงาม อยู่ริมทะเลและอยู่สุดเขตแดนประเทศไทยที่ติดต่อกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียและราษฎรที่อยู่ในละแวกดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เมื่อเจ้าของที่ดินทราบถึงพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระตำหนักก็ยินดีน้อมเกล้าฯถวายที่ดินในการสร้างพระตำหนัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์เพื่อสร้างมัสยิดให้อยู่ในบริเวณใกล้กับเขตพระราชฐานด้วยรวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๓๐๐ ไร่เศษ ความสำคัญ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เป็นพระตำหนักที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอ และพระราชวงศ์ เมื่อเสด็จมาประทับแรมที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งตามปกติจะเสด็จแปรพระราชฐานอยู่เป็นประจำทุกปี เพื่อทรงงานตามโครงการพระราชดำริ และทรงตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลักษณะสถาปัตยกรรม ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน ลักษณะเป็นทรงปันหยาสมัยใหม่ ซึ่งสถาปัตยกรรมทรงนี้เป็นศิลปะนิยมของชาวภาคใต้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัส ให้สถาปนิกออกแบบให้มีรูปทรงประสานกลมกลืนกับอาคารบ้านเรือนแบบท้องถิ่นที่มีอยู่แต่ดั้งเดิม เส้นทางคมนาคมเข้าสู่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชายทะเลบริเวณเชิงเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส ตามทางหลวงสายอำเภอเมืองนราธิวาส – อำเภอตากใบ ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ประมาณ ๘ กิโลเมตร

 

 

22 33

0