ศูนย์เด็กเล็กบ้านเขาตันหยง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565

Posted by:

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กบ้านเขาตันหยง เข้ารับโล่รางวัล โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับรางวัล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 16 แห่ง เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ

0