รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted by:

นายการุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่าง วันที่​ 20​ – 22 กันยายน 2565

0