นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือจัด “ดะวะห์สัญจร” บ้านปูลากาป๊ะ

Posted by:

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายกการุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมงาน “ดะวะห์สัญจร” โดยมี ทีมบริหาร อีม่ามมัสยิด ประชาชน เข้าร่วม ที่มัสยิด ม.7 บ้านปูลากาป๊ะ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
0