เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือหารือ “ห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงในที่สาธารณะ”

Posted by:

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดประชุมเรื่อง “การปล่อยสัตว์เลี้ยง เลี้ยงวัวในที่สาธารณะ” โดยมี นายการุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมทีมบริหาร คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ทั้งนี้ได้มีการหารือถึงการปล่อยสัตว์เลี้ยงในที่สาธารณะ
และแนวทางการจัดการดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
โดยเบื้องต้น พบมีการปล่อยวัวบนถนนหน้าตำหนัก รวมถึงบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จึงจะขอความร่วมมือให้เจ้าของระมัดระวัง และดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดี
อย่างไรนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ครอบครองสัตว์เลี้ยงได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงในที่สาธารณะ ซึ่งเทศบาลฯมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฏหมายอย่างเข้มงวดต่อไป
0