ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำสิ่งของพระราชทานมอบผู้ป่วยติดเตียง “ต.กะลุวอเหนือ”

Posted by:

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือในพื้นที่ หมู่ 4 และ หมู่ 11 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
วันที่ 21 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น. นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมลงพื้นที่นำสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือในพื้นที่ หมู่ 4 และ หมู่ 11 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสจำนวน 11 ราย โดยผู้ป่วยแต่ละรายได้รับสิ่งของพระราชทานฯดังนี้ 1.หน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น 2.เจลแอลกอฮอล์แบบกด จำนวน 1 ขวด 3.แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ จำนวน 1 แกลลอน ( ปริมาตร 4 ลิตร ) ทั้งนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมอบ ถุงยังชีพ กล่องยาสามัญประจำบ้าน ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ และเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ป่วยแต่ละราย โดยยังเหลือผู้ป่วยอีกประมาณ 5 ราย ที่ยังไม่ได้รับซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสจะเร่งดำเนินการมอบให้ครบทุกราย
0