วันศุกร์ ที่ 3 พฤษจิกายน 2560 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

Posted by:

จัดโดยเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ณ วัดพิกุลทอง ม.6 บ้านพิกุลทอง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาและทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณให้คงอยู่ตลอดไป โดยในงานทางเทศบาลได้จัดสถานที่สำคัญการปล่อยกระทง การประกวดกระทงประเภทต่างๆ การประกวดนางนพมาศและการแสดงความสามารถของเด็กๆ ที่เข้าประกวด นอกจากนี้ยังมีมวยน้ำสำหรับน้องๆ ผู้ชายได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

0

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน รวมเป็นใจหนึ่งเดียว ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Posted by:

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน รวมเป็นใจหนึ่งเดียว ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

244x122

0
Page 5 of 19 «...34567...»