การแข่งขันกีฬาว่าวประจำปี 2561

Posted by:

การแข่งขันกีฬาว่าวประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2561 การแข่งขันกีฬาว่าวประจำปี 2561 อีกหนึ่งโครงการที่สร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะของชาวกะลุวอเหนือตลอดระยะเวลาสามวันของการแข่งขันกีฬาว่าว ประจำปี 2561 ณ สนามหญ้าบ้าน พิกุลทอง ซึ่่งท่านนายกอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยทีมบริหารได้จัดการแข่งขันกีฬาว่าวเพื่อชาวกะลุวอเหนือเป็นประจำทุกปี เพื่อการป้องกันเยาวชนให้ห่างจากยาเสพติด เพื่อรักษาภูมิปัญญากีฬาการเล่นกีฬาว่าวจากรุ่นสู่รุ่น ให้คงอยู่ต่อไป

000 32313895_1634099106710169_3902116988306063360_n 32372892_1634096733377073_8880309556991754240_n 32381136_1634100656710014_1028247902608162816_n 32395174_1634103276709752_1166582515675168768_n 32395181_1634090533377693_3802397468419686400_n 32402312_1634094243377322_1890279746227404800_n 32409342_1634094186710661_4830364694915055616_n 32416543_1634106743376072_5489930276962304_n 32440528_1634100606710019_5943130372723179520_n 32474105_1634100010043412_8571806557245800448_n 32555087_1634098470043566_8004719923253215232_n 32561143_1634104160042997_8352782032811589632_n 32582035_1634090543377692_1305918350043381760_n 32588150_1634104860042927_6449866325295628288_n 32601805_1634101393376607_5909716025376505856_n 32619788_1634134046706675_7215483317125120000_n 32662627_1634099200043493_300939785675997184_n 32693312_1634099970043416_824701473941094400_n

0

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1-2561

Posted by:

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1-2561

-ดาวน์โหลดที่นี่

0

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2560

Posted by:

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2560

-ดาวน์โหลดเอกสาร

0

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2560

Posted by:

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2560

-ดาวน์โหลดเอกสาร

0

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2560

Posted by:

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2560

-ดาวน์โหลดเอกสาร

0

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2560

Posted by:

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2560

-ดาวน์โหลดเอกสาร

0

ประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองนราธิวาส พี่น้องท่านใดต้องการลดพื้นที่สวนยางเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ทางเกษตรจังหวัดนราธิวาส จะแจกเงินให้ท่านไร่ละ 10,000 บาท รายละเอียดอ่านในประกาศนะค่ะ หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093 773 0771 หมดเขต วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รีบๆ น่ะค่ะ

ประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองนราธิวาส

0

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2561

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือภายใต้การบริหารงานโดยนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือและทีมบริหาร ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2561 วันที่  26 – 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งดำเนินการโดยกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือขึ้นเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว แล้วจัดเก็บรวบรวมไว้เป็นระบบข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลของ Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอยู่ในความดูแลมารับริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจะมีผลทำให้ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป000 31353839_1615239628596117_5781941224002399863_n31292690_1615239635262783_7214581218709214875_n 31301643_1615242158595864_3816432883671211299_n 31301702_1615241575262589_7827329916829502948_n 31301852_1615241708595909_3984716422329243286_n 31351519_1615239875262759_3025585256584614763_n  31369166_1615241438595936_2666082631942056281_n 31398047_1615242111929202_6475287360699996131_n 31433429_1615239931929420_8227462829207098703_n 31444963_1615241668595913_7900070570318633282_n

0

วันเทศบาล ประจำปี 2561

Posted by:

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในงานวันเทศบาล ประจำปี 2561 ซึ่งทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้จัดขึ้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดงานวันเทศบาล เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท ภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนช่วยสร้างความเจริญให้กับบ้านเมือง วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ เพื่อให้ทันสมัยกับอารยะประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในรูปแบบสุขาภิบาล ที่ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2441 และได้มีการขยายต่อๆ มาจนทั่วประเทศ จนมาถึงช่วงสมัยที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็น ระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 และในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล จนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จนมาถึงปัจจุบัน

 

000 31168699_1613392685447478_7137860638695732291_n 31179877_1613393678780712_110920821452331839_n 31180204_1613392692114144_3249708814776516496_n 31183552_1613391925447554_7170202710115802813_n 31213776_1613393232114090_1130109454130283826_n 31225290_1613393438780736_7362276989377867089_n 31285964_1613391772114236_6544996434354914710_n 31286209_1613393402114073_7874419520158957140_n 31318279_1613392365447510_9145681467679520307_n 31348045_1613392412114172_3597604273055457164_n

0

โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปี 2561 ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ของกลุ่มวัยและเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ รว่มถึงเพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดเชื้อ ซึงโครงการวันนี้มีผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานประมาณ 60 กว่าคน

 

000 30707708_1608439555942791_8990815117829033404_n 30708769_1608439425942804_8363071454890233214_n 30712594_1608440132609400_7945091673596977842_n 30725475_1608434555943291_186314781893625987_n 30726272_1608440839275996_667446927613812652_n 30726712_1608435029276577_4361165210134492923_n 30727277_1608440595942687_989321045273118080_n 30741825_1608440322609381_3714818770419700293_n 30741904_1608440075942739_7179921945643338766_n 30762983_1608440149276065_364308150166133629_n 31044641_1608440829275997_4778482397069022562_n

0
Page 2 of 19 12345...»