ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Posted by:

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

20161020125815btq

0

ชาวนราธิวาส ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted by:

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่รวมกว่า 10,000 คน ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้แต่งกายไว้ทุกข์ขาว-ดำ และยืนแปรขบวนเป็นรูปหัวใจ ซึ่งทาง จ.นราธิวาส จัดขึ้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

20161020131218qxj

0

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

Posted by:

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560

 

20170329084700qvk

0

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือเชิญร่วมปั่นจักรยาน

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือเชิญร่วมปั่นจักรยาน โครงการปั่นเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 จุดรวมพล ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ฟรี ไม่มีค่าสมัคร พร้อมลุ้นชิงโชคหางบัตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 สมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

20170329085918die

0

เชิญชวนผู้ปกครองส่งบุตรหลานเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน

Posted by:

เชิญชวนผู้ปกครองส่งบุตรหลานเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน

20170418093751dgc

 

ชิญชวนผู้ปกครองส่งบุตรหลานเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน ตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 60 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560 ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
…หลักฐาน
-สำเนาบัตรประชาชนเด็กและเยาวชน
-สำเนาทะเบียนบ้านเด็กและเยาวชน

0

นราธิวาสจัดงานกาชาดและงานประจำปี 2560

Posted by:

จังหวัดนราธิวาส เตรียมจัดงานกาชาดและงานประจำปี ระหว่างวันที่ 22 เมษายนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เพื่อสืบทอดงานประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจำถิ่น อีกทั้งหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด โดยการซื้อสลากกาชาด ราคาฉบับละ 50 บาท และสลากนาวากาชาด ราคาฉบับละ 20 บาท ร่วมลุ้นรางวัล เช่น รถยนต์เก๋ง รถยนต์กระบะตอนครึ่ง รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น โทรทัศน์สี และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

 

20170425090827ztd

0

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

Posted by:

ข้อมูลจาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 95 หมู่ที่6 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ : 0-7363-1033 , 0-7363-1038 อีเมล : pkt-1@hotmail.com เว็บไซต์ : www.pikunthong.com พระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ พระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “…ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่ำ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓ แสนไร่ เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกิน แม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้ว ยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ ทำให้เกิดกรดกำมะถัน เมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยว ควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ดังนั้น เห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา โดยให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน และนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพรุในโอกาสต่อไป….” พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๔ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2526 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส “…เป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกด้านของชีวิตประชาชนที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะทำอย่างไร และได้เห็นวิทยาการแผนใหม่ จะสามารถที่จะหาดูวิธีการ จะทำมาหากินให้มีประสิทธิภาพ…” “…ด้านหนึ่งก็เป็นจุดประสงค์ของศูนย์ศึกษาก็เป็นสถานที่สำหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่เพราะว่าแต่ละท้องที่สภาพฝน ฟ้า อากาศ และประชาชนในท้องที่ต่างๆ กัน ก็มีลักษณะแตกต่างกันเหมือนกัน…” “…ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์ศึกษาที่เน้นทางด้านค้นคว้าวิจัย และบริการในชีวิตความเป็นอยู่ในภาคใต้ หนักไปในทางดินที่เป็นพรุ…” ประวัติความเป็นมา การเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์จังหวัดนราธิวาสทุกๆ ปี ก่อนที่จะเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาสภาพพื้นที่ ปัญหาต่างๆ ของราษฎร สภาพภูมิประเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจปัญหาความต้องการของราษฎร สาเหตุของปัญหา และทรงคิดหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ปัญหาที่สำคัญยิ่งของราษฎรในจังหวัดนราธิวาส คือ ที่ดินทำกินของราษฎรส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มน้ำขังเกือบตลอดทั้งปี อีกทั้งดินมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดราษฎรปลูกหรือได้ผลผลิตต่ำมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระทัยในปัญหานี้เป็นอย่างดี และทรงเล็งเห็นถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิชาการในหลายๆ ด้านประกอบกัน เป็นการดำเนินการแก้ไขในลักษณะผสมผสานของหลาย ๆ หน่วยงาน หรือใช้วิธีการดำเนินงานแบบบูรณาการ จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานจากกรมกองต่างๆ มาร่วมกันศึกษาวิธีการเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ แล้วนำผลสำเร็จจากการศึกษานี้ ไปขยายผลการพัฒนาในพื้นที่ของราษฎร ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนี้จะได้เป็น 2 ทาง คือ ต้นทาง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ฝึกหัดการทำงานร่วมกันได้ความรู้ในการพัฒนา และปลายทาง คือ ราษฎรได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาพื้นที่ให้นำมาใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินได้ อันเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญในการจัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงมีมติให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2525 ที่ตั้ง ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ถนนสายนราธิวาส-ตากใบ ห่างจากเมืองนราธิวาส 7 กิโลเมตร และห่างจากพระราชตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 2 กิโลเมตร

 

2222 3333

0

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

Posted by:

ข้อมูลจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ โทรศัพท์ 02 5610777 ต่อ 1723 , E-mail : npdatabase@dnp.go.th http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9141 ที่ตั้งและแผนที่ ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ : 081-9578166 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายพีรวัฒน์ ดาโอะ จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรในบริเวณพื้นที่บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดำริให้มีการปรับปรุงด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น สำนักงานป่าไม้ปัตตานีได้สนองพระราชดำริดังกล่าว โดยทำการสำรวจพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติพิเศษ ป่าเขาตันหยง ในพื้นที่บริเวณนอกเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อจัดตั้งเป็นวนอุทยานมีเนื้อที่ประมาณ 23,278.25 ไร่ และตั้งชื่อว่า วนอุทยานอ่าวมะนาว โดยกรมป่าไม้ได้ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2536 ต่อมาเมื่อ ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี (อธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น) ได้ไปตรวจราชการในท้องที่จังหวัดนราธิวาส ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับวนอุทยานอ่าวมะนาวขณะนั้นว่า ควรดำเนินการจัดตั้งวนอุทยานอ่าวมะนาวให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล เพราะมีพื้นที่โดยรวมประกอบด้วย ท้องทะเล และทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งทะเลที่สมบูรณ์ มีหาดทรายขาวสลับด้วยโขดหินที่สวยงามแปลกตา ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาสและประเทศใกล้เคียงคือ มาเลเซีย ประกอบกับวนอุทยานอ่าวมะนาว มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งทุกๆ ปี ประมาณช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม จะมีการเสด็จแปรพระราชฐานเพื่อทรงงาน ตามพระราชดำริในท้องที่ ด้านการป่าไม้ด้วย ซึ่งส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้สนองนโยบายตามที่อธิบดี มอบหมายดังกล่าว โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกมาทำการสำรวจพื้นที่บริเวณอ่าวมะนาว และ เตรียมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป และในปี พ.ศ. 2544 ดร. ปลอดประสพ สุรัสวัสดี (อธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น) ได้ตั้งชื่อให้ใหม่เพื่อเป็นเกียรติว่า “ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง ” อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง เป็นอุทยานแห่งชาติเตรียมการประกาศที่ได้ผนวกรวบรวมพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพของหาดทรายขาวสลับด้วยโขดหินน้อยใหญ่บริเวณริมทะเล และสภาพอันแปลกตาของพันธุ์ไม้ป่าชายหาดที่มีรูปทรงแปลกตาในพื้นที่บ้านบูกิตอ่าวมะนาว หมู่ที่ 12 ต. กะลุวอเหนือ บริเวณอ่าวมะนาว อ. เมือง จ. นราธิวาส และ มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้มาก โดยมีเนื้อที่ในการเตรียมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 23,278.25ไร่ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง โดยมีสถานที่ตั้งและอาณาเขต ดังนี้ -สถานที่ตั้งและอาณาเขตเตรียมการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-บริเวณอ่าวมะนาว ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตันหยงบริเวณนอกเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์และพื้นที่ชายหาดอ่าวมะนาวด้านฝั่งทะเลทางขวาของถนน รพช. ในแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ในท้องที่บ้านบูกิตอ่าวมะนาว บ้านค่ายและบ้านบางมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทิศเหนือ- จดอ่าวไทยในรัศมีประมาณ 3,000 เมตร จากชายฝั่ง ทิศตะวันออก- จดเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ทิศตะวันตก- จดชุมชนบ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และในรัศมีประมาณ 3,000 เมตร จากชายฝั่ง ทิศใต้- จดกับชุมชนบ้านค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด นราธิวาส ขนาดพื้นที่ 23278.25 ไร่ หน่วยงานในพื้นที่ สำนักงานอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ลักษณะภูมิประเทศ -ลักษณะภูมิประเทศ (Geographical ) มีลักษณะภูมิประเทศ มีดังนี -พื้นที่บริเวณหาดอ่าวมะนาวมีลักษณะเป็นหาดทรายสลับด้วยโขดหินโผล่น้อยใหญ่ซึ่งหินส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิตส่วนบริเวณถัดขึ้นมาจะเป็นที่ราบเชิงเขาจนถึงเชิงเขาในที่สุด โดยเขาแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “ เขาตันหยง ” และมียอดความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 293 เมตร เนินเขาบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตันหยงมีความลาดชันไม่มากนักประมาณ 5-15 % พื้นที่บริเวณอ่าวมะนาวมีเนื้อที่ประมาณ 36,300 ไร่ ลักษณะภูมิอากาศ -สภาพภูมิอากาศ (Weather) สภาพภูมิอากาศ – ในพื้นที่มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝนซึ่งมี 2 ระยะ คือระยะที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ทำให้มีฝนตกชุก ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และระยะที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งอิทธิพลจากดีเปรสชั่นและพายุโซนร้อนที่พัดมาจากอ่าวไทยทำให้ฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมและเป็นช่วงที่มักจะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดนราธิวาส ปริมาณน้ำฝนสูงสุดประมาณ604.0 มิลลิเมตรและต่ำประมาณ 45.3 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 30.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 24.0 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ 81% มีความชื้นสูงสุดประมาณ 87.0% และความชื้นต่ำสุดประมาณ 79.0% พืชพรรณและสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ( Natural Resources ) เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง ประกอบด้วยพื้นที่ คือ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หรือ ( Head Guater )ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็น หาดทรายติดกับชายทะเลและเนินเขาสูง จากลักษณะดังกล่าว ทำให้พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่า มีความแตกต่างกัน ซึ่งพอจำแนกได้ดังนี้ คือ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่บริเวณชายหาดถึงที่ลาดชันเล็กน้อยจะพบพันธุ์ไม้ประเภทป่าชายหาด ซึ่งลักษณะเป็นป่าโปร่ง ลำต้นคดงอ เนื่องจากแรงลมหรือบริเวณที่ขึ้นอยู่ เช่น ขึ้นแทรกระหว่างก้อนหินพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ รักทะเล ยอป่า พะวา หูกวาง เลือดม้า มะนาวผี กระเบาลิง จิก พลับพลา มะพลับ มะกอก พลอง สารภีทะเล หยีน้ำ ชะเมา ตีนเป็ดทะเล ปอทะเล ฯลฯ ส่วนบริเวณที่สูงขึ้นไปจะพบพันธุ์ไม้ประเภทป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ แอ๊ก ทังใบใหญ่ กันเกรา เตยทะเล ไทร มะคะ ตีนนก กระทุ่มบก เป็นต้น สำหรับพันธุ์ไม้ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาตินี้ ดร.เชาวลิตร นิยมธรรม ได้สำรวจพบ ต้นมะนาวผี (Atalantia monophylla) ที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมากเท่าที่เคยพบเห็นมา โดยที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนพิเศษป่าเขาตันหยง มีสภาพธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ และอุทยานแห่งชาติมีอาณาเขตติดต่อกับแนวเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ สัตว์ป่าที่อาศัยในบริเวณนี้จะเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติกับเขตพระราชฐานเพื่อหาอาหารและน้ำ สัตว์ที่สำรวจพบได้แก่ กระรอก กระแต พญากระรอก ชะมด ลิ่น เม่น ลิง ค่าง อีเก้ง งูเหลือม งูเห่า งูกะปะ ไก่ป่า เหยี่ยวแดง นกขมิ้น นอกจากนี้จะพบเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทสัตว์กีบ เช่น กวางป่า เก้ง กระจง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปล่อยไว้เพื่อสร้างระบบนิเวศในพิ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพิเศษป่าเขาตันหยง เป็นจำนวนมากอีกด้วย การเดินทาง -การเดินทางโดยรถยนต์ สู่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง1,149 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ มุ่งไปทางทิศเหนือ ไปตามซอยจรัญสนิทวงศ์ เข้าสู่ ซอยรัชดาภิเษก 19 / ซอยราชันย์ – ไป 700 ม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนเพชรเกษม / ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 / เส้นทาง 4 วิ่งต่อไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม / เส้นทาง 4- ไป 1.9 กม.ใช้ทางลาดไปยังถนนราชพฤกษ์ – ไป 650 ม. วิ่งออกทางด้านขวา ไปตามถนนราชพฤกษ์ – ไป 1.0 กม. ขับต่อไปยัง ถนนกัลปพฤกษ์ – ไป 6.2 กม. ชิดซ้ายตรงทางแยก และ ตัดเข้าสู่ กาญจนาภิเษก / เส้นทาง 9 – ไป 3.8 กม. เบียงขวาเล็กน้อย เข้าสู่ กาญจนาภิเษก – ไป 700 ม.ใช้ทางลาดไปยัง พระราม 2 / เส้นทาง 35 – ไป 120 ม. ชิดขวาตรงทางแยก และตัดเข้าสู่ พระราม 2 / เส้นทาง 35 วิ่งต่อไปตามเส้นทาง เส้นทาง 35 ไป 3.0 กม. ใช้ทางลาดด้านขวา ไปยัง เส้นทาง 35 – ไป 41.2 กม. เลี้ยวซ้ายเล็กน้อย เพื่อวิ่งบบนเส้นทาง 35 – ไป 30.3 กม. ใช้ทางลาดไปยัง เพชรเกษม / เส้นทาง 4 – ไป 450 ม. ชิดซ้ายตรงทางแยก เพื่อวิ่งต่อไปยังเพชรเกษม/เส้นทาง 4 – ไป 190 ม. ชิดขวาตรงทางแยก และตัดเข้าสู่ เพชรเกษม / เส้นทาง 4 – ไป 64.4 กม. ชิดซ้ายตรงทางแยก- ไป 850 ม. ชิดซ้ายตรงทางแยก วิ่งต่อไปตามเส้นทางเส้นทาง 4 – ไป 50.6 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ เพชรเกษม / เส้นทาง 4 – ไป 182 กม. ชิดขวาตรงทางแยก วิ่งต่อไปตามเส้นทาง เส้นทาง 4 – ไป 67.1 กม. ขับต่อไปยังเส้นทาง41 – ไป 384 กม. ขับต่อไปยังถนนเพชรเกษม / เส้นทาง 4 วิ่งต่อไปตามเส้นทาง เส้นทาง 4 – ไป 64.9 กม. ขับต่อไปยังเส้นทาง43 – ไป 28.4 กม. ชิดขวาตรงทางแยก – ไป 88.5 กม.เลี้ยวซ้าย เข้าสู่เส้นทาง 42 – ไป 100 กม. เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน เส้นทาง 42 – ไป 7.3 กม. ขับต่อไปยังเส้นทาง 4056 – ไป 15.1 กม. เลี้ยวซ้าย เพื่อวิ่งบน เส้นทาง 4056 – ไป 220 ม. ใช้ ที 1 ทางขวา – ไป 1.5 กม.เลี้ยวขวา – ไป 2.7 กม. เลี้ยวซ้าย- ไป 1.1 กม. ใช้ที 1 ทางขวา – ไป 850 ม. เดินทางมาที นราธิวาส และต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 42 เข้าสู่จังหวัดปัตตานี – นราธิวาส จากนั้นใช้ทางหลวงจังหวัดนราธิวาสหมายเลข 4084 ( ถนนสายนราธิวาส-ตากใบ ) ถึงบริเวณปากทางเข้าสู่อ่าวมะนาว เดินทางต่อโดยเส้นทาง ร.พ.ช. 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

 

 
222 333

0

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

Posted by:

ข้อมูลจาก http://www.siamsouth.com ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนไทย พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ชายทะเลบริเวณเชิงเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประวัติความเป็นมา พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์แห่งนี้ ได้สร้างขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๖ โดยใช้เวลาเพียง ๖ เดือน ก็สร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะมีที่ประทับทางภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อจะได้ทรงใกล้ชิด และเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์ในภาคใต้ จึงมีพระบรมราชโองการให้เลือกสถานที่ เพื่อความเหมาะสมที่เขาตันหยงแห่งนี้ เพราะเป็นพื้นที่สูง มีต้นไม้ป่าขนาดใหญ่ ดูงดงาม อยู่ริมทะเลและอยู่สุดเขตแดนประเทศไทยที่ติดต่อกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียและราษฎรที่อยู่ในละแวกดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เมื่อเจ้าของที่ดินทราบถึงพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระตำหนักก็ยินดีน้อมเกล้าฯถวายที่ดินในการสร้างพระตำหนัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์เพื่อสร้างมัสยิดให้อยู่ในบริเวณใกล้กับเขตพระราชฐานด้วยรวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๓๐๐ ไร่เศษ ความสำคัญ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เป็นพระตำหนักที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอ และพระราชวงศ์ เมื่อเสด็จมาประทับแรมที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งตามปกติจะเสด็จแปรพระราชฐานอยู่เป็นประจำทุกปี เพื่อทรงงานตามโครงการพระราชดำริ และทรงตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลักษณะสถาปัตยกรรม ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน ลักษณะเป็นทรงปันหยาสมัยใหม่ ซึ่งสถาปัตยกรรมทรงนี้เป็นศิลปะนิยมของชาวภาคใต้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัส ให้สถาปนิกออกแบบให้มีรูปทรงประสานกลมกลืนกับอาคารบ้านเรือนแบบท้องถิ่นที่มีอยู่แต่ดั้งเดิม เส้นทางคมนาคมเข้าสู่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชายทะเลบริเวณเชิงเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส ตามทางหลวงสายอำเภอเมืองนราธิวาส – อำเภอตากใบ ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ประมาณ ๘ กิโลเมตร

 

 

22 33

0

โครงการชลประทานนราธิวาส

Posted by:

โครงการชลประทานนราธิวาส ได้จัดตั้งขึ้นตามคำส่งกรมชลประทานที่ 480/2527 ลงวันที่ 19 เมษายน 2527 โดยให้มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของกรมชลประทานในส่วนภูมิภาค ประสานงานกับจังหวัด และส่วนราชการอื่น เพื่อเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก การส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง และ กิจกรรมอื่นๆ ในการแก้ปัญหาการแคลนน้ำ และน้ำ ท่วม และควบคุมการดำเนินงานส่งน้ำ และบำรุงรักษาโครงการ ชลประทานขนาดกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคง และโครงการอื่นตาม ที่ได้รับมอบหมาย มีเขื่อนกักน้ำไทย-ญี่ปุ่น สร้างจากทุนสนับสนุนประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2532 เป็นอีกสถานที่ผ่อนคลายที่เงียบสงบและร่มรื่น มีลมพัดโชยเย็นสบาย ทัศนียภาพของเขื่อนสวยงาม พื้นที่โดยรอบสะอาด สถานที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

 

2 3

0
Page 19 of 21 «...101718192021